Bouw je eigen portfolio!

Het is belangrijk dat je als school kunt verantwoorden waarom je kiest voor een bepaalde vorm en structuur van het portfolio die past bij het doel dat je als school stelt, alleen dan werpt het portfolio zijn vruchten af (Kenter, Castelijns & Leenders, 2002).

Het perfecte portfolio bestaat niet. Door middel van het samenstellen van onderstaande bouwstenen kun je als school je portfolio vormgeven. Iedere bouwsteen laat zien wat er gebeurt met de vorm, inhoud en het doel van je portfolio wanneer je ervoor kiest deze toe te voegen. Belangrijk is dat je continue blijft afvragen waarom je kiest voor een bouwsteen en wat je daarmee wilt bereiken.

De bouwstenen zijn onder te verdelen in een algemeen, presentatie en evaluatie deel. Je bent zelf vrij om te kiezen welke bouwstenen je gebruikt uit elk deel voor het samenstellen van je portfolio. Alle gewenste combinaties zijn mogelijk.