Sommige van onze projecten verdienen subsidie van fondsen of de overheid. Daarom hebben we ook een Stichting zonder winstoogmerk. Voorbeelden van projecten die we hebben ontwikkeld binnen deze stichting zijn Gewoon Mediawijzer en Geen School.