Digitaal portfolio

Een digitaal portfolio dat je kan ondersteunen bij alle één, of alle drie de doelen die kunnen worden nagestreefd met het gebruik van portfolio’s, is Mevolution. Dit e-portfolio+ richt zich op het proces en het resultaat. Het helpt je monitoren, het helpt je bij assessment én het helpt je vooral bij het geven van feedback op het proces, zodat de leerling op basis van feedback kan reflecteren.