Procedure van het ontwikkelen van het portfolio

Aan het eindproduct van het leerlingportfolio gaat een proces vooraf. Dit proces is voor elk type portfolio hetzelfde, echter is de ene stap voor het ene type portfolio belangrijker dan voor de andere. Dit proces is onder te verdelen in vier stappen: verzamelen, selecteren, reflecteren en projecteren (Haanstra, 2004).