Voorwaarden om te werken met leerlingportfolio’s

Om te kunnen werken met portfolio’s moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.