Waarom kies je voor portfolio’s?

Verschillende doelen vragen om verschillende benaderingen van het portfolio (Danielson & Abrutyn, 1997). Op basis van dit doel kun je als school beslissingen nemen omtrent portfoliogebruik.