Leerlingportfolio’s

Op deze website kun je alles vinden over het werken met leerlingportfolio’s op school, waarom je portfolio’s gebruikt, de verschillende mogelijkheden, de vier fasen van implementeren en kun je met behulp van bouwstenen jouw ideale leerlingportfolio samenstellen.

De informatie op deze website kan leerkrachten en scholen ondersteuning bieden in hun keuze voor portfolio gebruik en inzicht geven in wat werkt en niet werkt uitgaande van het doel wat je als school voor ogen hebt om portfolio’s te (gaan) gebruiken.

Portfoliogebruik is een ontwikkelingsproces waarin scholen zelf de regie voeren en beslissingen maken. Vanuit de eigen kijk op de ontwikkeling van het kind kiezen scholen voor een bepaalde vorm van portfolio.