Driehoeksgesprekken

Een driehoeksgesprek is een gepland gesprek tussen leerkracht, ouder en kind. Wanneer kinderen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in het sturen van hun leerproces kunnen ouders hier ook op een sturende of ondersteunde manier bij betrokken worden.