Wat ga je doen

Wanneer duidelijk is waarom je als team wilt werken met kindgesprekken en hoe je deze gesprekken opneemt in je aanbod kun je met elkaar bepalen wat je specifiek gaat bespreken en welke leerkrachtvaardigheden daarbij belangrijk zijn. Daarnaast denk je na over de rol van het kind, maar ook die van jou als leerkracht en eventueel de rol van de ouders.