Intrinsieke motivatie verhogen

Kindgesprekken zijn een middel om kinderen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Door kinderen meer inspraak te geven neemt hun motivatie en betrokkenheid toe. Motivatie is bovendien een belangrijke voorspeller voor leerprestaties. Maar wat is motivatie precies en hoe kun je het verhogen?