Tools, formats, downloads en praktijkervaringen

Bij gesprekken kun je ervoor kiezen gebruik te maken van formats of tools. Op deze pagina vind je diverse voorbeelden. Daarnaast vind je praktijkvoorbeelden van scholen die al langer werken met kindgesprekken.