Wat is het doel van kindgesprekken? Een verkenning

Op deze pagina lees je meer over het belang van gesprekken met kinderen volgens diverse wetenschappers.

Samengevat stellen zij dat kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te krijgen, de pedagogische relatie versterken, de persoonlijke betrokkenheid en motivatie vergroten, leiden tot meer eigenaarschap, verschillende vaardigheden stimuleren, de werkhouding verbeteren, een positieve invloed hebben op het welbevinden van kinderen en door kinderen gewaardeerd worden omdat er serieus naar hen geluisterd wordt.