Gesprekstechnieken

Een goed en open gesprek met kinderen vraagt van de leerkracht luistervaardigheid, spreekvaardigheid, reflectievaardigheden en de bereidheid om te leren van je eigen ervaringen. Naast deze vaardigheden zijn een open houding, nieuwsgierigheid, warmte, respect, belangstelling en empathie van belang. Gesprekstechnieken kunnen helpen om deze houding te oefenen.