Feedback, feedup, feedforward

Het doel van goede feedback is dat het kind zich bewust wordt van zijn of haar ontwikkelingen en vorderingen die gemaakt zijn richting het gestelde doel, inzicht krijgt waar het nu staat en weet wat hoe het verder kan.