Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie en samenwerking met ouders is van positieve invloed op de ontwikkeling, de prestaties, de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Ouder-kind-leerkracht gesprekken helpen daarbij.