Kindgesprekken: gesprekken tussen (ouder), kind en leerkracht

Deze website biedt een overzichtelijk denk- en doekader om in de praktijk te gaan werken met kind- en driehoeksgesprekken. Hiertoe is informatie verzameld vanuit de wetenschappelijke literatuur, maar ook vanuit de praktijk, in gesprekken met leerkrachten van scholen die al langere tijd werken met kind- en/of driehoeksgesprekken