Formatief en summatief beoordelen

Formatief beoordelen zet je in om kinderen te laten leren van hun resultaten: waar sta ik, wat moet ik nog bijspijkeren?  Dit betekent dat je de prestaties van een kind niet vergelijkt met die van andere kinderen, maar met zijn of haar eerdere resultaten.