Gesprekken met jonge kinderen

Gesprekken met jonge kinderen verlopen anders. Daarom verdient het aanbeveling met elkaar te bespreken hoe je gesprekken voor deze doelgroep vorm geeft.