Opbouw van een gesprek

Een gesprek bestaat uit een voorbereiding, een introductie, de kern van het gesprek en de afsluiting en afspraken.  Ook het vastleggen van de afspraken hoort erbij.