Hoe organiseer je kindgesprekken

Als duidelijk is waarom je als team gaat werken met kindgesprekken en wat de school daarmee wil bereiken vormt dit het uitgangspunt voor de verdere implementatie en uitvoering van de gesprekken: als we dít willen bereiken, hóe ziet dat er bij ons op school dan uit.